• Powtórka do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej