• Wykształcenie, które prowadzi do życia wiecznego