• Zgromadzenia okręgowe — dobitne świadectwo na rzecz prawdy