• Sprawozdanie z działalności na całym świecie — wyniki za rok 1995