• Metode de predicare – Se folosesc diverse mijloace pentru anunţarea veştii bune