• Sistemul educaţional al Regatului – Supuşii Regelui sunt instruiţi