• O vestimentaţie bine aranjată arată că îl venerăm pe Dumnezeu