• Prejavuj kresťanskú lojálnosť, keď je vylúčený tvoj príbuzný