• Oblastné a medzinárodné zjazdy nás podnecujú vzdávať Bohu slávu