• Mubvunzo 8: Mwari ndiye anokonzera kutambura kwevanhu here?