• Vanyajambwa vaVaprista Vanobata Zvisina Kufanira Vana Muvatano Vanozivisa Pamhene Zvakaitika