• Pse të përdorim emrin e Perëndisë nëse shqiptimi i tij nuk është i sigurt?