• Све већа потражња за бескрвном медицином и хирургијом