• Ho Tla ba le Khotso Nakong ea Lilemo Tse Sekete—Le ka Mor’a Tsona!