• A7-D Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Händelser vid Galileiska sjön (Del 2)