• A7-E Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Händelser vid Galileiska sjön (Del 3) och i Judeen