• A7-F Jesus liv på jorden i kronologisk ordning – Senare delen av Jesus tjänst öster om Jordan