• Att tjäna med glädje och stabilitet Uppmuntrande ord till Gileadskolans 67:e klass