• Hänsynslöst utnyttjande med hjälp av läkemedel — är du ett offer?