• Säkerhet under ”kriget på Guds den allsmäktiges, stora dag”