• ”Den här världens skådeplats håller på att förändras”