• Kongolela Katende Ketu ka Undumetume—Kutandisya Lijiganyo lya Baibulo Mwakata ni Kabuku Kakuti Ngani Syambone Kutyocela kwa Mlungu!