• Učedníci se dohadují, když se blíží Ježíšova smrt