• Lovede Jesus forbryderen at han skulle komme i himmelen?