• Ερώτηση 6: Τι προείπε η Αγία Γραφή για τον Μεσσία;