• ‘Αι Βουλαί του Ιεχωβά Είναι Υψηλότεραι των Ανθρώπων’