• Μετριοφροσύνη—‘Η Κατώτερη Αρετή ή η Πιο Πολύτιμη’