• Ταύτισις με τον ‘Πολύν Όχλο’ των ‘Ανθρώπων Ευδοκίας’