• Η Επί του Όρους Ομιλία—Η Παρατεταμένη Οργή Μπορεί ν’ Αποβή Θανατηφόρος