• Χριστιανική Ζωή και Διακονία​—Φυλλάδιο Εργασίας για τη Συνάθροιση, Μάρτιος 2018