• Laatste verschijningen, en Pinksteren in 33 G.T.