• 1 Imię Boże w Pismach Hebrajskich i Chrześcijańskich Pismach Greckich