• Niech Wiadomości Królestwa nr 35 trafią do jak największej rzeszy ludzi