• Bukana ea Seboka sa Bophelo ba Bokreste le Tšebeletso ea Rona ea May 2020