• ทำไมควรใช้พระนามของพระเจ้าแม้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงอย่างไร?