• Onderrig “in die openbaar en van huis tot huis”—Handelinge 20:20