• Hoe strek assosiasie met mede-Christene ons tot voordeel?