• Waarom trek ons netjies aan vir ons vergaderinge?