• Die Bybel het behoue gebly ondanks pogings om sy boodskap te verander