• Μπορούν οι Αληθινοί Χριστιανοί να Αναμένουν Θεϊκή Προστασία;