• Οι Νόμοι του Σύμπαντος Αποκαλύπτουν Σκοπό στη Ζωή