• Εναντιωθείτε στον Διάβολο και στις Πανούργες Πράξεις Του