• Η Τελική Νίκη κατά της Βαβυλωνιακής Θρησκείας Είναι Πλησίον