• Ο Υπέρτατος Ρόλος του Χριστού Ιησού στους Θείους Σκοπούς