• Τα Ανθρώπινα Σχέδια Αποτυγχάνουν ενώ ο Σκοπός του Θεού Επιτυγχάνει