• Η Γκάνα Ανταποκρίνεται στη Διακήρυξι της Βασιλείας