• Ας Ντυθούμε την Αγάπη και ας Συνεχίσουμε να την Φοράμε