• Η Αρχή της Βασιλείας στον Ισραήλ—Τα Δυο Βιβλία του Σαμουήλ