• Το «Έθνος» που Γεμίζει την Επιφάνεια της Γης με Καρπό