• Η Εκμάθηση του Ιερού Μυστικού της Θεοσεβούς Αφοσίωσης